Anh chàng người Brazil cao lêu nghêu thong dong vài nhịp cầm bóng, ở một vị trí cách xa khung thành mà đối phương chẳng mảy may cảm thấy mối đe dọa. Nhưng, đó lại là cự ly ăn “siêu phẩm” ưa thích của Geovanne Magno, với những cú vung kèo trái theo kiểu giấu […]