Thời gian vừa qua, do dịch Covid-19, công tác chuẩn bị SEA Games 31 của Việt Nam bị ảnh hưởng và chậm hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Ban tổ chức, sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, công tác […]