Skip to main content

HLV Akira Nishino bất ngờ rời ghế “thuyề

SMM Sports dẫn nguồn MGR Online, trang tin nổi tiếng của Thái Lan nói về tương lai của HLV Akira Nishino. “Chiến lược gia người Nhật Bản đang suy tính đến việc ngừng dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, do tình hình bất thường ở giai đoạn hiện tại”, MGR Online viết. “Tình hình phức tạp […]