Skip to main content

6 tân binh ĐT Việt Nam trong triều đại P

Hồ Tuấn Tài Hồ Tuấn Tài Danh sách cầu thủ SLNA được gọi lên tuyển với cái tên Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Hoàng đều đã nằm trong dự đoán của nhiều người. Tuy nhiên, với trường hợp của Hồ Tuấn Tài, đó là ghi nhận cho những nỗ lực của tiền đạo sinh năm […]